Update en relatie Sociale Long


Beste Beijumers,


Op 11 september jl. heb ik namens de werkgroep Buitenfitness Beijum twee
initiatiefnemers van de Sociale Long, Marjolein de Jong en Lenny Kruit voor een
verkennend gesprek bij mij thuis ontvangen.
Het werd een boeiend gesprek, waarin we de uitgangspunten van beide initiatieven naast
elkaar hebben gezet.


Waar het juist “vernieuwende karakter” in het door ons ontwikkelde duurzame plan voor
Buitenfitness centraal staat, willen de nieuwe initiatiefnemers van de Sociale Long nu de
aandacht richten op vooral het “verbindende karakter” in de wijk. Hoe mooi kan dit vervolg
voor de wijk worden?!


We hebben plannen en drijfveren met elkaar kunnen uitwisselen, en de dames hebben
Buitenfitnessinfo mee gekregen.


Na afloop van het waardevolle gesprek hebben we de gezamenlijke intentie uitgesproken
om zowel de initiatieven van de Sociale Long als van Buitenfitness Beijum in de nabije
toekomst op elkaar te laten aansluiten.
Wellicht kunnen we vanuit beider insteek uiteindelijk een gezamenlijk resultaat creëren.


De werkgroep Buitenfitness Beijum is ook in de toekomst bereid om expertise te blijven
delen. Zij laat de voortrekkersrol van het wijk-verbindend initiatief- als vervolg op het
Buitenfitnessplan- echter graag bij de expertise van de mensen van de “Sociale Long”, en
wenst hen daarbij veel succes en vooral ook plezier! Ik ben, ook als wijkbewoner, graag
bereid om met hen in dat plezier te delen.


Als werkgroep Buitenfitness Beijum onderschrijven we de boodschap van de Sociale Long
op FB: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder!”


Stadsdeel coordinator Ruud van Erp reageerde blij verrast:


“Over de inhoud ben ik zeer enthousiast.
Fijn dat jullie dit gesprek hebben gehad en dat plannen en intenties zijn gedeeld.
Ik heb er vertrouwen in dat de ʻnieuweʼ beweging in Beijum vruchtbaar zal zijn.
Leve Beijum!


Met sportieve groeten,
Namens de initiatiefnemers,
Anne Bekkema & Evert Sulman                                                Bekijk ook de vorige updates