Update mei 2015

Het doek dreigt te vallen voor Buitenfitness Beijum.

Aan de hand van een onderzoek door de stadsdeelcoördinatie hebben de burgemeester en wethouders het volgende vastgesteld:
“Uit gesprekken met de Bewonersorganisatie Beijum (BOB), de werkgroep Groene Long en bewoners van de Jaltadaheerd blijkt ons dat er bij hen geen (breed) draagvlak is voor een Buitenfitness faciliteit op de locatie die u beoogt.” “Wij vinden het daarom, nog los van onze eigen inhoudelijke en financiële beoordeling, niet passend om medewerking te verlenen aan uw initiatief.”

Namens de werkgroep Buitenfitness Beijum hebben wij onze reactie hierop aan de burgemeester en wethouders in een brief verwoord, zie ook de bijlagen.
Hiermee willen wij nog een keer een lans breken voor het essentiële belang van een verantwoorde Buitenfitness voor de wijkbewoners.
Tevens vragen we hen de met het plan aangereikte onderzoeken en adviezen van deskundigen ter harte te nemen.
Met de kennis van nu willen wij vooral teleurstellingen voorkomen.

Willen jullie reageren, dat kan op buitenfitnessbeijum@gmail.com

Alle updates