Update juni: Blik op de toekomst

“Blik op de toekomst.”
De werkgroep Buitenfitness Beijum is er ondanks een enorme inzet vooralsnog niet in geslaagd om voor haar plannen een (breed gesteunde) locatie in Beijum te vinden. Dat is teleurstellend. Echter, tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat het uitgangspunt (de mogelijkheid voor -gratis/niet vereniging gebonden buitenfitness) wél een interessante aanvulling kan betekenen voor het gezond bewegen, wat zowel bij de wijk en de gemeente wordt voorgestaan en dat geeft hoop!

Een nabespreking van de afwijzende brief van het College van B&W heeft duidelijk gemaakt dat niet het initiatief in die zin ter discussie staat – slechts de locatie.
De werkgroep heeft daarop besloten even “in de wachtstand” te gaan staan en daarmee alle ruimte en tijd te geven om de mogelijkheden te verkennen.
Op het moment dat er sprake zou zijn van realiseerbare voornemens doet de werkgroep, uiteraard, graag weer mee en zal haar inmiddels opgedane expertise dan graag inzetten en delen.

Alle updates