Update januari 2014

Dag allemaal,

We stonden vrijdag 10 jan. in het Dagblad van het Noorden. Vanuit de werkgroep Buitenfitness Beijum herkennen we ons echter niet in het krantenartikel en doen er daarmee afstand van.

De stagiair van het Dagblad, die telefonisch contact heeft opgenomen met ons, heeft zeer onzorgvuldig geluisterd. Deze journalist in opleiding heeft bovendien op basis van onjuiste locaties reacties ontlokt van onder meer Willem van Ulsen van St. Beijumerweg. Van een “splijtzwam” (waar de kop over spreekt) is absoluut geen sprake.

De werkelijkheid is dat we opbouwende contacten ervaren met andere wijkgroepen in het zoeken naar een locatie die iedereen kan accepteren. We zijn benieuwd naar de feedback op onze top-5 locaties van de BOB, de klankbordgroep en de werkgroep De Groene Long. Van St. Beijumerweg hebben we al een zeer meedenkende reactie ontvangen. De werkgroep BuitenfitnessBeijum wil mensen juist bij elkaar brengen!

Sportieve groet!

Alle updates