Update april 2015

Op 8 april waren we in de gelegenheid om wethouder Gijsbertsen te ontmoeten. We hebben daarvoor zeven deskundigen, betrokken bij de wijk, gevraagd om hun visie op Buitenfitness Beijum in een steunbetuiging te willen schrijven.

MJD-buurtwerkers Afsaneh Moghadam en Mieke Tebbens (deel van het WIJ-team) organiseerden de Ideeënmarkt “Gezond in de Wijk” eind maart. Verrassend veel Beijumers noemden sport, bewegen en Buitenfitness als een belangrijk onderdeel van gezond leven.

De huisarts dr. A.J. Luteijn benadrukt met de twee fysiotherapeuten Peter van den Belt en Remco de Lange dat sporten gezond is voor lichaam en geest. Buitenfitness midden in de wijk “fungeert ook als sociale ontmoetingsplek voor de wijkbewoners van alle leeftijden.” en neemt de financiële drempel weg.

Han Borg woont inmiddels 27 jaar in Beijum, “Als presentator van het net begonnen Radio Beijum hoop ik mee te mogen maken dat we een complete uitzending aan deze buitenfitness-plek kunnen wijden. Beijum in beweging: hoe mooi kan het worden!”

Marjo van Dijken, lid Raad van Toezicht Zorgbelang Groningen, voormalig Tweede Kamerlid en oud-voorzitter van de BOB is nog steeds zeer betrokken bij onze wijk. Het voorwerk is gedaan en “nu zal er bewogen moeten worden.”  “Ergo: geen woorden meer, daden nu. Kom in beweging!!”

Uitgebreid te lezen op: www.buitenfitnessbeijum.nl/steunbetuigingen/

Het college van Burgemeester en wethouders, de Raad heeft nu volop de nodige ruimte om te werken aan de verdere ontwikkelingen naar een realisatie van Buitenfitness in Beijum.

Ook wij, de werkgroep, zullen ons geduld en respect voor het nu lopende proces moeten betrachten. Immers “geduld is een schone zaak.” Onderwijl blijven we ons verdiepen in de toekomst van Buitenfitness Beijum voor alle Beijumers!
We vragen ook aan jullie allen: ” Hou vol, blijf met ons zorgen voor een positief beeld van een sportief gezonde Buitenfitness in Beijum.

Alle updates