Sociale en veilige sportplek

Een regelmatig terugkerende vraag is: Geeft een buitenfitnesslocatie zorg
i.v.m. overlast voor buurtbewoners?
Rob Boogmans van Standing-Strong / Kompan gaf daarop de volgende reactie:

Met de keuze voor de locatie en de inrichting van het sportplein kun je goed sturen
of het een hangplek gaat worden of niet:
–         Creëer zichtbaarheid door begroeiing laag te houden en verlichting aan te
brengen, eventueel kan er overwogen worden om cameratoezicht in te stellen of de
suggestie hiervan te wekken.
–         Zorg voor aankleding en diversiteit waardoor je meerdere doelgroepen
bereikt. Kies dus voor sport en spelelementen die aantrekkelijk zijn voor
verschillende doelgroepen zodat er gedurende de hele dag activiteit is. Zo kun je
bijvoorbeeld een survival/ apenkooi voor kinderen creëren, een bootcamp voor
(jong) volwassenen, fitness voor volwassenen, en jeu de boules voor ouderen.
–         Zorg voor beweegactiviteiten. Door lessen te gaan organiseren creëer je
gebruik en kun je sturen in de gebruikersgroepen.
–         Stel regels op en zorg voor handhaving. Maak een bord met spelregels
voor het plein, dit geeft de mogelijkheid om elkaar te wijzen op ongepast gedrag.

Uit alle onderzoeken die Rob Boogmans kent, komt het bovenstaande naar voren.
Ook is bekend dat het versoberen van een plein en afschrikken van hangjeugd
contraproductief is. Dus het weghalen van bankjes en het ophangen van
mosquitoʼs helpt niet. Het positief benaderen van jongeren (door sportlessen voor
ze te organiseren) en de ruimte inrichten op de mensen die je daar in beweging wil
brengen zorgt voor sociaal veilige sportplekken.