Plan

Buitenfitness: een buitenkans voor BeijumWat is buitenfitness?
Het woord zoemt in de wijk, maar wat het inhoudt? Niet iedereen heeft daar een
beeld bij. De werkgroep omschrijft buitenfitness als een vrij toegankelijke
fitnessplek voor individuele sporters en sporters in groepsverband. Hiermee wil de
werkgroep een laagdrempelige en kosteloze vorm van sporten creëren. Sinds
anderhalf jaar geleden noemen we het woord ‘beweegtuin’ niet meer, omdat dit, in
de sportliteratuur, gericht is op ouderen. Buitenfitness is gericht op alle leeftijden en
dat woord past dan ook veel meer bij het streven van de werkgroep.Past buitenfitness in Beijum?
In het wijkperspectief staat te lezen dat Beijum een springplank wil zijn voor
iedereen, jongeren in het bijzonder. “Het motto in Beijum is: in de jeugd blijven
investeren en de jeugd kansen bieden, ook in de eigen wijk”. Dat is dan ook meer
dan nodig, want in de stad heeft 20% van de jeugd psychische en/of sociale
gedragsproblemen. In de wijk Beijum bovendien leeft 21% van de bewoners van een
uitkering; het hoogste percentage van de hele stad. Omdat het brein in de kindertijd
nog volop in ontwikkeling is, is het essentieel om een verrijkte omgeving in te
richten. Zodoende wordt het kind uitgedaagd. Buitenfitness wil voor deze jongeren
een springplank zijn. De werkgroep staat in de startblokken om de benodigde
veerkracht en weerbaarheid te gaan leveren. Dat is een belangrijke motivatie voor de
werkgroep. De vele organisaties waar de werkgroep in de afgelopen anderhalf jaar
mee heeft gesproken, zeggen het belang van buitenfitness in de wijk te erkennen.
Een ander deel van de Beijumers heeft het leven goed op orde en organiseert
vandaag de dag, al dan niet samen met anderen, zijn eigen sportactiviteiten. Daarbij
komt dat meer dan 1 op de 7 Nederlanders sport bij een fitnesscentrum (blijkt uit
een onderzoek uit 2010); voor Beijum zal deze verhouding niet anders zijn. Deze
gegevens in combinatie met de belangstelling van de Gemeente Groningen voor de
maatschappelijke functie van sport en de aandacht voor het sportiever maken van
de openbare ruimte, maken het burgerinitiatief in theorie zeer kansrijk.

Waarom buiten?
Als binnenfitness zo enorm populair is, waarom zou je dan een faciliteit voor
buitenfitness willen aanbieden? Uit onderzoek blijkt dat binnensport op de lange
termijn niet stimulerend is. Een onderzoek uit 2010 schrijft: “Bij deelnemers aan
programma’s die vrijwillig en matig intensief bewegen in de buitenomgeving
dichtbij huis, blijkt daarentegen ook op de lange termijn de uitval gering te zijn.”
Ook uit ander onderzoek blijkt dat een groot deel van de leden van fitnesscentra na
één tot twee jaar afhaakt. Bovendien is het abonnementsprijs voor mensen met een
kleine portemonnee te hoog.

Zijn er andere plekken in Nederland waar het werkt?
In de afgelopen anderhalf jaar heeft de werkgroep diverse werkbezoeken afgelegd
verspreid over het land. Van Leek tot Limburg, van Noord-Holland tot Nijmegen, ze
zijn er geweest. De werkgroep ontdekte een groot verschil in kwaliteit, functionaliteit
en prijs tussen leveranciers en sportplekken. In dit traject liep een
afstudeerder van de Hanzehogeschool Groningen mee die een half jaar onderzoek
voor de werkgroep heeft verricht en zelf ook meer werkbezoeken heeft afgelegd.
Sommige plekken functioneren erg goed, terwijl andere sportplekken dag in dag uit
ongebruikt worden. De plek die de werkgroep voor ogen heeft in Beijum is uniek.
Het plan is zo ontwikkeld dat rekening is gehouden met alle voorhanden zijnde
onderzoeken.Wat is het ontwikkelde plan?
De werkgroep Buitenfitness Beijum wil de openbare ruimte in de wijk sportiever en
socialer maken. Zij willen een sportplek realiseren die uit vier onderdelen bestaat:

Buitenfitness toestellen
Bootcamp Gym
Survivalbaan
Jeu de boulesbaan
Deze onderdelen spreken ieder een eigen doelgroep aan. Een draagvlakonderzoek
voor buitenfitness in de wijk laat zien dat bijvoorbeeld 50-plussers graag een jeu de
boulesbaan willen. Voor kinderen is een survivalbaan natuurlijk heel erg uitdagend
en de Bootcamp Gym is een ideale uitleefplek voor de leeftijdscategorie van 10 tot
circa 50 jaar jong. Iedereen kan terecht op de instelbare buitenfitnessstoestellen:
van kind tot oudere, van revaliderende tot topsporter. Een ieder kan via een heuse
Beijumse app met elkaar afspreken.Welk draagvlak is er geconstateerd?
Vanuit de werkgroep De Groene Long en vanuit de Bewonersorganisatie Beijum is er
kritiek geweest op het draagvlakonderzoek, gehouden medio vorig jaar. Het
draagvlakonderzoek heeft een steekproefgrootte van 269 respondenten. Bij een
gebruikelijke steekproefmarge van 5% en een populatie van 13.000 mensen is de
betrouwbaarheid van dit onderzoek meer dan 90% zeker te noemen (dit percentage
wordt relatief vaak bij sociologisch onderzoek gebruikt).
Uit het onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat 60% van de Beijumers de locatie
idealiter in het midden van de wijk wenst. Dit betekent dan ook, uitgaande van de
5% steekproefmarge en op 90% betrouwbaarheid, dat hiermee hard gemaakt is dat
55-65% van de Beijumers (7.150 tot 8.450 inwoners) buitenfitness in het midden
van de wijk wil hebben. Deze cijfers zijn voor 90% betrouwbaar. Ook bleek dat 28%
(de grootste groep) van de Beijumers de buitenfitnesslocatie in de Groene Long
willen hebben: 2.990 – 4.290 mensen.
Niet alleen een groot deel van de wijkbewoners wil buitenfitness in het midden van
de wijk. De werkgroep hecht veel waarde aan de richtlijn van het NLA Wijkteam om
de buitenfitness in het midden van de wijk te realiseren. Wat voor de werkgroep
misschien wel zwaarder weegt is de richtlijn uit onderzoeken dat een
buitenfitnesslocatie middenin een wijk dient te liggen om tot een veelgebruikte
locatie uit te groeien.

Andere feiten die uit het draagvlakonderzoek naar voren kwamen zijn dat éénderde
van de wijkbewoners sport in georganiseerd verband, éénderde sport individueel of
ongeorganiseerd en éénderde sport, voornamelijk tegen eigen zin in, niet. Driekwart
van de sportende wijkbewoners sport tussen de 1 en 3 keer per week. Kortom:
Beijum is een heel sportieve wijk waar buitenfitness goed bij aansluit. Dit rapport is
opgenomen in de databank van de Gemeente Groningen en daarmee is er bewijs dat
de cijfers over het draagvlak deugdelijk zijn.

Eerst de financiën of de locatie regelen?
Dient de werkgroep eerst de financiën voor elkaar te krijgen? Of zou er idealiter
eerst een locatie uitgekozen moeten worden? Kortom: welke stappen zullen er gezet
moeten worden en in welke volgorde? Hiske Wiggers (buitenfitnessdeskundige)
schrijft in haar onderzoeksrapport “Een toekomst voor outdoor fitness in
Nederland?” (DSP-groep, 2011): “Er bestaat een verband tussen de omgeving, de
inrichting van de omgeving en het gebruik van een dergelijke voorziening. De
condities van de omgeving moeten aansluiten bij de wensen, behoeften en motieven
van gebruikers”. De inrichting en de locatie zijn doorslaggevend voor het gebruik.
Aan de inrichting is het afgelopen jaar hard gewerkt. Ook zijn diverse partijen
binnen en buiten de wijk benaderd om mee te helpen in beheer en onderhoud. Deze
partijen zijn zeer geïnteresseerd, maar er ontbreekt nog één ding: de locatie. Voor
de werkgroep is het duidelijk dat een goede locatie onmisbaar is als het gaat om het
wel of niet trekken van gebruikers. Voor financiers is een locatie ook zeer
belangrijk. Fondsen en instellingen betalen namelijk graag mee aan toestellen die
gebruikt worden.

Beijum heeft een aanbod gekregen waarbij de eerste vijf jaar onderhoud gratis is en
met een duurzame garantie van 15 jaar. Daarbij komt nog eens een half jaar gratis
drie keer in de week een bootcamp training voor een ieder die mee wil doen en de
opleiding van toekomstige trainers. Hiermee geeft de fabrikant en leverancier van de
toestellen, Rob Boogmans, te kennen veel potentie in het plan te zien. Volgens de
sportwetenschapper Boogmans kan op deze wijze de buitenfitnessplaats in Beijum
een voorbeeld worden voor andere wijken en plaatsen.Wat is de volgende stap?
Voor Beijum is buitenfitness een buitenkans. Het plan is klaar, diverse organisaties
willen inspringen… Buitenfitness komt er als er knopen worden doorgehakt op het
gebied van de locatie en de financiën. De werkgroep staat open voor ideeën en staat
te popelen om aan de slag te gaan. De werkgroep zoekt in de komende maanden
nieuwe wegen om het draagvlak te vergroten en de verbinding te zoeken met
constructieve organisaties in de wijk. Vind je dat buitenfitness ook een buitenkans is
voor Beijum? Meld je aan voor de update op www.buitenfitnessbeijum.nl.