Over ons

Het idee voor Buitenfitness is een paar jaar geleden ontstaan toen Anne Bekkema de
pensioengerechtigde leeftijd bereikte en zij zich afvroeg welke mogelijkheden er in haar
woonwijk Beijum waren om er op een gezonde manier samen met anderen ouder te
worden. Terugdenkend aan het moment waarop zij in Beijum kwam wonen, ontstond het
idee om weer meer te gaan bewegen. Dat was haar immers goed bevallen toen zij in 1986
naast haar studie Sociale Dienstverlening in de wijk haar weg moest zien te vinden. Zij
ontmoette er nieuwe vrienden met wie ze ging zwemmen, koken en een loopgroepje
vormde, waarmee ze verschillende loop-evenementen liep zoals de
Noorderplantsoenloop, de 4 Mijl en de Lauwersloop.


Dat beviel indertijd zo goed dat Anne haar ervaring wilde delen met meer bewoners in
Beijum. Want voor wie is het nou niet gezond om samen met anderen in de buitenlucht te
bewegen? Ze ging dit idee verder uitwerken, ze wilde niet zomaar een sportveldje of een
beweegtuin waar er al meer van zijn, juist niet! Voor Anne is Buitenfitness het realiseren
van de gedachte om meer bewoners in Beijum de mogelijkheid te bieden op een gezonde
en blijvende manier te bewegen en elkaar te ontmoeten.


Een dergelijke brede, vernieuwende, sociale en duurzame gedachte past in deze tijd van
bezuiniging, waarin er sprake is van overgewicht, eenzaamheid en andere
gezondheidsrisicoʼs en bewoners van alle leeftijdsgroepen worden uitgenodigd om meer
buurtgericht te gaan participeren, in wederzijdse verbondenheid met alle groepen en
leeftijden. De combinatie van haar eigen talenten en de mogelijk prachtige bijdrage aan
het maatschappelijk belang zorgde bij Anne voor een gedreven en enthousiaste aanpak.


Samen met toenmalig wijkbewoner Evert Sulman als mede-initiatiefnemer ging ze op
onderzoek uit naar de mogelijkheden voor realisatie van “Buitenfitness Beijum”. Op grond
van het DSP onderzoek “Een toekomst voor outdoor fitness in Nederland?” van Hiske
Wiggers, docent aan de Hanze Hogeschool en in samenwerking met Rob Boogmans van
Standing Strong/Kompan werd een gedegen plan ontwikkeld en voorgelegd aan
bewoners, bewonersorganisaties en gemeente.


Het proces van onderzoek, ontwikkeling en communicatie met alle betrokkenen was in de
afgelopen jaren zowel intens en enerverend als interessant en werd steeds gedragen door
bovengenoemde drijfveren en enthousiasme. Met als resultaat dat het uitgangspunt voor
een laagdrempelig gratis/niet vereniging gebonden buitenfitness door alle partijen wordt
voorgestaan. De realisatie heeft echter nog wat voeten in de aarde en de locatie in Beijum
is een punt van meer overleg.


Inmiddels zijn er nieuwe initiatiefnemers, “De “Sociale Long” opgestaan.
Waar juist het “vernieuwende karakter” in het plan voor Buitenfitness centraal staat, willen
de nieuwe initiatiefnemers vooral de aandacht richten op het “verbindende karakter” in de
wijk. Een prachtig vervolg op het Buitenfitness plan! Als werkgroep Buitenfitness Beijum
onderschrijven we de boodschap: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder!”
Met de stevige bodem van Buitenfitness laten we de voortrekkersrol van het
wijkverbindend initiatief nu bij de expertise van de werkgroep “De Sociale Long”. Wij zijn
zeker bereid om onze expertise en onze drijfveren, betrokkenheid en enthousiasme te
blijven delen met de werkgroep en met allen die de wijk Beijum een gezond, duurzaam en
verbindend hart toedragen.