Lokatie

Wat maakt een locatie geschikt voor buitenfitness? De logica die we als werkgroep hebben, werd door de sportliteratuur en onderzoek bevestigd. In Beijum is een plek voor buitenfitness geschikt die

goed bereikbaar is,
centraal gelegen is,
in de natuur is,
openbaar toegangelijk is,
duidelijk zichtbaar is en
een enigszins besloten karakter kent.
De ideale buitenfitnesslocatie, volgens het DSP-onderzoek van Hiske Wiggers “Een toekomst voor outdoor fitness in Nederland?”, is middenin de wijk omgeven door groen en groene elementen. Ook heeft een afstudeerstudent Sportmanagement van de Hanzehogeschool Groningen een kwalitatief onderzoek verricht naar meer dan 20 locaties in de wijk Beijum.Middenin de wijk
Het Wijkteam NLA heeft als voorwaarde gesteld dat de Buitenfitness Beijum-locatie middenin de wijk moet zijn: “Geen locatie kiezen die aan de rand van de wijk ligt, de buitenfitnessplek hoort op een centrale plaats zodat jong en oud elkaar daar kunnen treffen”. Daar is de werkgroep mee eens, des te meer omdat uit het draagvlakonderzoek blijkt dat 57,9% de buitenfitnesslocatie middenin de wijk wil (dat betekent inclusief de foutmarge dat 53% – 63% van de wijkbewoners dit willen).

Meest ideale locatie
In een gesprek met de mensen van klankbord/werkgroep De Groene Long zijn we tegemoet gekomen aan de weerstand die er was door af te zien van het veldje tegenover Boerderijum en in de buurt van de Galkemaheerd, de meest ideale locaties in Beijum. Ook Stichting Beijumerweg wil de locatie tegenover de Boerderijum als een weiland behouden. Na met lokale partijen gesproken te hebben over hoe nu verder, zijn we momenteel (juni 2015) sinds 2014 in gesprek met de gemeente om een verantwoorde locatie te vinden.

Lees ook meer over de achtergronden en hoe de sportplek veilig en sociaal blijft.