Laatste update van 2013

Zeer gewaardeerde achterban en geïnteresseerden,

Als we onze website www.buitenfitnesbeijum.nl bekijken, dan is er in 2013 best veel gebeurd.
Mee dankzij jullie is het draagvlakonderzoek een belangrijke basis geworden voor de ontwikkeling van het hele pakket buitenfitness wat we nu in onze handen hebben.

Echter we zijn er nog niet. Een geschikte locatie is nu een belangrijk punt dat onze aandacht heeft.
In het draagvlakonderzoek is jullie wens naar voren gekomen. Tegelijk nemen we ook het onderzoek van Hiske Wiggers ter hand.
In een constructief overleg op 3 december maakten wij met de belangrijkste wijkpartijen de afspraak dat zij het overzicht van de 18 locatie’s uit het afstudeeronderzoek “Hoe krijgt Beijum een succesvolle outdoor fitnesslocatie?” ontvangen. De werkgroep heeft hieruit een top vijf samengesteld met 5 criteriapunten. Dit hebben we inmiddels uitgewerkt en hun toegezonden.

Met volle moed en met jullie steun kunnen wij het nieuwe jaar weer in!

De werkgroep Buitenfitness Beijum wensen jullie vrolijke feestdagen en vooral een sportief 2014 toe!

Alle updates