Adhesiebetuigingen
“Het idee voor buitenfitness in Beijum spreekt ons zeer aan.
Wij, Afsaneh Moghadam en Mieke Tebbens, zijn buurtwerkers van het Wij Beijum team en hebben de
opdracht gezondheid in Beijum te ‘makelen’. Zeg maar: gezondheidsmakelaars.
Om bewoners enthousiast te maken voor het verbeteren van hun gezondheid in de wijk Beijum, hebben we
een ideeenmarkt gehouden. Met zo’n 200 mensen werd gesproken en zij opperden 91 ideeën. Een hele
goede opbrengst. Zeker als je bedenkt dat we geen voorbeelden aangedragen hebben.
Veel mensen geven aan dat ze sport belangrijk vinden voor de gezondheid. Ruim 20 keer werd dat
opgeschreven waaronder met name de buitenfitness meerdere keren genoemd werd. Voor meerdere
bewoners is het lidmaatschap van een club een te grote financiële belasting en het sociale aspect van
samen buiten sporten is groot. Eenzaamheid en tekort aan ontmoeting blijkt veel voor te komen en daar zou
de buitenfitness een positieve invloed op kunnen hebben. In deze tijd van tablet en TV is het samen met
kinderen kunnen sporten welkome aanvulling in de wijk.
We ondersteunen de plannen voor buitenfitness daarom van harte.”


Afsaneh Moghadam, WIJ-team, consulent Integratie & Emancipatie bij Stichting MJD
Mieke Tebbens, WIJ-team, buurtwerker bij Stichting MJD

“Hierbij ondersteun ik van harte het initiatief van Buitenfitness Beijum om een openbare outdoor fitness plek
te creëren waar de bewoners van de wijk op een andere wijze lichamelijk actief kunnen zijn.
Een dergelijke plek fungeert ook als een sociale ontmoetingsplek voor de wijkbewoners van alle leeftijden.”


dr. A.J. Luteijn, huisarts verbonden aan Huisartsen Beijum
“Het idee “buitenfitness in Beijum” spreekt mij zeer aan.
Als fysiotherapeut kom ik veel zorgvragen tegen, veelal heeft de zorgvraag een relatie met het bewegen in
het dagelijks leven. In mijn praktijk zijn er veel mensen welke niet of nauwelijks bewegen, vaak ligt hier de
financiën aan ten grondslag. Voornamelijk in de wijk Beijum, waar veel huishoudens van een uitkering
moeten rondkomen. Het idee dat er voor niets midden in de natuur getraind kan worden, kan ik alleen maar
toejuichen. Het feit dat de buitenfitness midden in de wijk zou moeten komen, maakt dat veel mensen hier
gebruik van gaan maken. Ook op professioneel niveau kan er ruim gebruik gemaakt worden van de
gevarieerde fitnesstoestellen.
Ik steun buitenfitness Beijum daarom van harte.”


Remco de Lange, fysiotherapeut en praktijkhouder Fysiotherapie RJJ de Lange
“Dat sporten gezond is voor lichaam en geest is algemeen bekend. Hier is uitgebreid onderzoek naar
gedaan. Toch doet niet iedereen aan sport. Kennelijk ligt er voor sommige mensen ergens een drempel om
te gaan sporten. Dat kunnen logistieke of financiële drempels zijn. Buitenfitness kan deze drempels
wegnemen en er voor zorgen dat meer mensen (met plezier) gaan sporten. Tevens kan het de sociale
cohesie vergroten. Derhalve denk ik dat buitenfitness een verrijking kan zijn voor de wijk en zijn inwoners.”

Peter van den Belt, (sport)fysiotherapeut bij Fysiotherapie Beijum
“Bijna 27 jaar geleden besloten we naar Beijum te verhuizen, omdat de wijk ruimte, veiligheid en groen bood
aan ons en ons toen net startende gezin. Onze drie dochters zijn inmiddels volwassen, en “de deur uit”,
zoals dat heet. Toch bleven wij als ouders in Beijum wonen, gewoon omdat het zo’n prettige wijk is waar
ruimte binnens- en buitenshuis zich goed met elkaar verdragen.
De voorzieningen van Beijum zijn goed, maar wat ons betreft zou het nu toch echt tijd worden voor een
mogelijkheid om te trimmen, en vooral: aan buitenfitness te doen, zeker ook nu we zelf zo langzamerhand in
de categorie van de ‘ouderen’ gaan vallen. Bewegen is belangrijk, en de dagelijkse fietstocht aangevuld met
mooie wandelingen in en om het Kardingerbos zouden toch echt aan kracht winnen als we daar ook nog een
midden in de wijk gesitueerde, voor iedereen toegankelijke en stimulerende buitenfitness-plek bij zouden
krijgen.
Samen de schouders er onder, uw Collegeprogramma uitvoeren op dit specifieke terrein, bewegen voor en
in Beijum: wat zou dat prachtig zijn!
Graag wil ik daarom mijn steun geven aan dit initiatief, waarvoor velen zich in de wijk inspannen. Als
presentator van het net begonnen Radio Beijum hoop ik mee te mogen maken dat we een complete
uitzending aan deze buitenfitness-plek kunnen wijden. Beijum in beweging: hoe mooi kan het worden!”

Han Borg, presentator Radio Beijum en netwerkmanager bij Heads of University Management &
Administration Network in Europe (HUMANE)
“Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er soms meer gepraat wordt over nut en noodzaak van ‘meer
bewegen’ dan dat er daadwerkelijk bewogen wordt…
Een enthousiaste groep vrijwilligers in Beijum is nu al een aantal jaren bezig om een BuitenFitness te
realiseren: alle onderzoeken zijn gedaan, alle argumenten staan op een rijtje.
De wijk is gehoord, omwonenden geconsulteerd, ambtenaren en politiek zijn erbij betrokken, evenals
maatschappelijke organisaties.
En nu zal er bewogen moeten worden en een keuze gemaakt voor een locatie!
Wat een cadeau voor uw College: een van de doelstellingen uit het Collegeprogram kan ( bijna) per direct
gerealiseerd worden! En de wijk met zijn vele kinderen zal gebruik kunnen gaan maken van buitenfitness:
gratis, toegankelijk, begeleid, voor (bijna) alle leeftijden en midden in de wijk.
Ergo: geen woorden meer, daden nu.
Kom in beweging!!”


Marjo van Dijken, lid Raad van Toezicht Zorgbelang Groningen, voormalig Tweede Kamerlid en oudvoorzitter BOB